Polityka prywatności

Polboto-Agri Sp. z o.o.

www.polboto.com

 

   Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy.

 

   Prosimy, abyś pamiętał/a, że w każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

   Zapewniamy Cię, że przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

Polboto-Agri Sp. z o.o. z siedzibą w Udaninie (55 – 340), Udanin 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000054158

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy

 

A) Formularz kontaktowy

 

W przypadku skontaktowana się z nami poprzez formularz kontaktowy, prosimy o podanie następujących danych:

 

 • imię i nazwisko– niezbędne do identyfikacji osoby wypełniającej formularz oraz kontaktu w sprawie zapytania;
 • adres poczty elektronicznej – niezbędny do kontaktu w sprawie zapytania;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie zapytania.

 

B) Newsletter

 

W przypadku zapisu na nasz newsletter, prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko – niezbędne do identyfikacji osoby zapisującej się na newsletter;
 • adres poczty elektronicznej – niezbędny do przesyłania newslettera;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie subskrypcji.

   W przypadku kontaktu telefonicznego, do jakiego kieruje nasza strona, przetwarzamy jedynie głos klienta, który także jest daną osobową. Dana te jest dla nas niezbędna celem komunikacji z klientem i udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie.

   Podstawą prawną przetwarzania danych w każdym z ww. przypadków jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. odbywa się ono na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 Klauzula informacyjna NEWSLETTER

 

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polboto-Agri Sp. z o.o. z siedzibą w Udaninie, Udanin 14, 55 – 340 Udanin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000054158. Kontakt z przedstawicielem administratora Pani/Pana danych osobowych – marketing@polboto.com jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@polboto.com.

   Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wysyłanie newslettera, dzięki któremu możemy przekazać Państwu naszą ofertę oraz istotne informacje o naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na otrzymywanie newslettera. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Pana/Panią cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: pracownicy Spółki, jak również podmioty współpracujące ze Spółką w ramach świadczenia usług.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale stanowi ono warunek otrzymywania naszego newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania naszego newslettera.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Kopię przetwarzanych danych osobowych możecie Państwo uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy: daneosobowe@polboto.com.

   Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i przedstawienia oferty i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 

VI. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową www.polboto.com

 

A. Serwer

 

   System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych

 

B. Cookies

 

   Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

 

   Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

   Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

   Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

   Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

   Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

   Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Pixel Facebook

 

   Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

   Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

   Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

   Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

   Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

   Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

E. Google AdWords (cookies)

 

   Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

   Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

   Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

   Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

   Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej

 

V.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

 

   Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie internetowej www.polboto.com linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

   Twoje dane osobowe mogą być przekazywane jedynie dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to m.in. dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne oraz utrzymania strony internetowej. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

   W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

   Wszystkie podmioty, jakim udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im funkcji i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

   Administrator nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Ciebie lub Administratora (obsługa ewentualnych roszczeń).

 

VII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

1. Prawo do cofnięcia zgody

 

   Masz prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzieliłeś kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

   Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

   Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

2Prawo do sprzeciwu

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

   Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

   Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

   Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

    Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

5. Prawo dostępu do danych

 

   Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

6. Prawo do sprostowania danych

 

    Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

7. Prawo do przenoszenia danych

 

   Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO

   Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. 

   Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

   Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. Zmiana polityki prywatności 

 

   Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej www.polboto.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

 

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 76 756 00 00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@polboto.com.

   W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 76 756 00 00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@polboto.com.

   W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Polboto-Agri Sp. z o.o., Udanin 14, 55 – 340 Udanin.