Aktualności

Elektryczny ciągnik autonomiczny John Deere

Mannheim, 21 grudnia 2018 r. – John Deere opracował ciągnik z napędem elektrycznym o mocy do 400 KM. Projekt badawczy i ciągnik GridCON, będące efektem nieustających wysiłków firmy w zakresie elektryfikacji maszyn rolniczych, otwierają nowe możliwości dla gospodarstw w wykorzystaniu energii.

John Deere swój pierwszy w pełni elektryczny ciągnik SESAM zaprezentował już w 2016 r. Nowy projekt, ciągnik GridCON znacznie różni się od poprzednika – nie jest wyposażony w kabinę operatora czy zestaw akumulatorów. Jest to pierwszy pojazd w pełni elektryczny, trwale zasilany za pomocą przewodu elektrycznego i zdolny do w pełni autonomicznej pracy w terenie.

GridCON jest zasilany  przewodem elektrycznym prowadzonym od granicy pola do ciągnika. Przewód przekazuje do maszyny w sposób ciągły prąd o mocy 300 kW. Zasięg kabla to około 1000 m, ale w razie potrzeby można go wydłużyć. W trakcie pracy w terenie przewód jest automatycznie wysuwany i zwijany, a co równie istotne, inteligentny system prowadzenia wyklucza przejechanie pojazdem po kablu, co wyklucza jego uszkodzenie.

W trakcie pracy zautomatyzowana maszyna porusza się w prędkościach roboczych do 20 km/h. Opcja zdalnego sterowania przez operatora jest szczególnie ważna przy manewrowaniu ciągnikiem przed rozpoczęciem pracy.

Maszyna wymaga zasilania o napięciu 2,5 kV, zaś do efektywnego rozdziału energii elektrycznej wykorzystano szynę 700 V DC. GridCON został wyposażony w system chłodniczy dla osprzętu elektrycznego, a ogólna wydajność układu napędowego wynosi około 85%.

Całkowita masa własna ciągnika, łącznie z bębnem i ramieniem robota to około 8,5 tony, czyli tyle samo co tradycyjny ciągnik John Deere 6195R, przy dwa razy wyższej mocy. Inżynierowie są gotowi zmniejszyć wagę o jedną tonę.

Oprócz korzystnego stosunku mocy do masy, koncepcja GridCON zapewnia cichą pracę bez emisji spalin. W porównaniu z ciągnikami akumulatorowymi, koszty eksploatacji GridCONa są mniejsze o 50 procent.

John Deere z dwoma srebrnymi medalami na SIMA 2019

John Deere został nagrodzony dwoma srebrnymi medalami na targach SIMA 2019, które odbędą się w Paryżu w dniach 24-28 lutego 2019 roku.

 

Zdalna diagnostyka

Machine Dashboard (Pulpit Zarządzania Maszyną) to najnowsze zdalne narzędzie diagnostyczne opracowane przez John Deere. To narzędzie jest częścią inicjatywy Connected Support (Połączone Wsparcie ) firmy John Deere, zaprojektowanej w celu umożliwienia aktywnego podejścia do usług dealerskich i możliwość zapewnienia łączności maszynowej i zaawansowanej analizy danych. Narzędzie pozwala zredukować czas ewentualnej diagnostyki i minimalizuje przestoje w pracy, czego efektem są: wyższy poziom dostępności maszyny, lepsze osiągi maszyny i niższe koszty eksploatacji.

Nowa usługa daje możliwość zdalnego monitorowania maszyny i wysłania powiadomienia za pośrednictwem systemu telematycznego JDLink do dealerów John Deere. Na podstawie zgody klienta dane telematyczne maszyny JDLink są automatycznie analizowane dzięki opatentowanemu algorytmowi. Wyniki są przedstawiane dealerowi John Deere w czasie rzeczywistym. Umożliwia to łatwą i szybką identyfikację maszyny wymagającej natychmiastowej obsługę serwisową, aby zminimalizować ryzyko niespodziewanego przestoju maszyny.

Co więcej, Machine Dashboard w pełni integruje i wykorzystuje możliwości narzędzia Expert Alerts (Alarm Eksperta). Dzięki temu narzędziu dealer jest informowany o potencjalnym ryzyku zużycia elementów maszyny, z jasnymi instrukcjami, jak rozwiązać rozpoznane problemy. To z kolei klientom i dealerom pozwoli obniżyć koszty usług i poprawić wydajność operacyjną, a tym samym wykonać pracę na czas przy mniejszej liczbie przerw w pracy.

Narzędzia John Deere Connected Support (Połączone Wsparcie), w tym Alarm Eksperta i pulpit nawigacyjny maszyny, są fabrycznie instalowane w nowych maszynach samobieżnych John Deere i mogą być oferowane przez dealerów w najnowszych modelach, w tym ciągnikach serii od 6M do 9R, opryskiwaczach samojezdnych, kombajnach i sieczkarniach.

Prawie 100 europejskich dealerów John Deere dostarcza usługi w oparciu o Connected Support (Połączone Wsparcie). Te innowacyjne nowe narzędzia serwisowe będą dostępne we wszystkich krajach UE-28, a także w większości krajów WNP.

Monitorowanie bilansu azotowego

Dzięki narzędziu „Live Nbalance”, marki Airbus i John Deere są w stanie zaoferować po raz pierwszy monitorowanie na żywo bilansu azotowego w glebie. Ten unikalny projekt opiera się na połączeniu obrazów satelitarnych i danych z maszyn, które stale obserwują pobieranie azotu przez rośliny uprawne w każdej części pola. Z kolei w sezonie wegetacyjnym usługa umożliwia rolnikowi podejmowanie bardziej świadomych decyzji w sprawie dozowania nawozów.

Rolnicy obecnie nie są w stanie uzyskać dokładnych, specyficznych informacji na temat zużytego azotu na swoich polach w każdym miejscu w trakcie sezonu. Muszą podejmować decyzje dotyczące zarządzania dozowaniem nawozami w oparciu o własne doświadczenia i dokumentowane bilanse. Ponadto nie mają oni możliwości dokładnego sprawdzenia skuteczności zastosowania konkretnego nawozu. Dlatego John Deere i Airbus połączyły siły, wykorzystały swoje technologie łącząc zalety zarówno maszyn, jak i wykorzystania obrazów satelitarnych.

System umożliwia rolnikom także dostęp do informacji o zawartości azotu na początku sezonu wegetacyjnego na polu. Zawartość azotu i NH4-N w nawozach organicznych można dokładnie zmierzyć za pomocą systemu John Deere do analizy składu obornika przy użyciu HarvestLab 3000 na wozie asenizacyjnym. Live NBalance uwzględnia również całkowite zaopatrzenie w azot organiczny i mineralny w miarę upływu czasu, wykorzystując dostępne dane.

Podczas sezonu wegetacyjnego, bardzo dokładne obrazy satelitarne obserwują rozwój upraw i dostarczają informacje o całkowitym poborze azotu w danych okresach. Wykorzystanie rozwiązania pozwala także zidentyfikować wskaźniki wchłaniania i opóźnienia wzrostu roślin, dzięki czemu rolnik jest w stanie dostosować ilość stosowanego nawozu w terenie oraz sprawnie ocenić skuteczność aplikacji.

Podczas żniw czujnik HarvestLab 3000 mierzy zawartość azotu w plonie, a suma azotu zastosowanego i usuniętego jest podsumowana jako gotowa do użytku. Dzięki temu rolnicy otrzymują bardziej wiarygodne informacje zwrotne na temat wydajności swoich zastosowanych nawozów. Mogą również odtworzyć bilans sezonu, aby przedstawić swoje codzienne operacje rolnicze wraz z ostatecznymi rezultatami i tym samym dostosować, jeśli to konieczne, długoterminową strategię.

Gromadzenie danych NBalance odbywa się w chmurze i jest łatwo dostępne dla użytkowników, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów ochrony prywatności danych. Interaktywny pulpit nawigacyjny zapewnia doskonały przegląd i umożliwia rolnikom dokładne wykrycie wszelkich odchyleń od norm.

Pierwsza wersja Live NBalance, która wkrótce zostanie udostępniona, jest przeznaczona do pracy w całości sezonu. Kolejny krok to możliwość monitorowania całkowitego płodozmianu, co umożliwi użytkownikom bardziej wszechstronną ocenę ogólnych wyników swojej strategii nawożenia azotem.

O Airbusie

„Airbus Defence and Space” jest spółką zależną firmy Airbus. Dział ten opracowuje innowacyjną technologię, która zapewnia klientom informacje oparte na danych geoprzestrzennych i pomaga rolnikom w osiągnięciu bardziej efektywnej i zrównoważonej produkcji roślinnej.

Oszczędności uzyskiwane przez polskich rolników podczas oprysków

Stosowanie nowoczesnych opryskiwaczy pozwala zmniejszyć wydatki na środki ochrony roślin i nawozy płynne nawet o kilkanaście procent i przeprowadzić precyzyjny oprysk w niedostępnych miejscach. Potwierdzają to przykłady rolników z całego kraju.

Codzienne prace na gospodarstwie rolnym przebiegają sprawniej, gdy są wspierane przez maszyny wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. To droga nie tylko do zaoszczędzenia czasu, ale przede wszystkim pieniędzy. Im większe powierzchnie, na których mają być wykonane  opryski, tym większa też skala oszczędności.

John Deere poszukał rolników z różnych części kraju, którzy do pracy wykorzystywali nowoczesne opryskiwacze tej marki. W ten sposób przygotowano serię „Liderzy Ochrony Roślin”, w której są prezentowane oszczędności w pracy poszczególnymi modelami opryskiwaczy, a także ich wysokie wydajności. Pomiaru konkretnych wartości dokonali właściciele opryskiwaczy w trakcie realnej pracy na polu w różnych warunkach i regionach Polski. Jakie wyniki osiągnęli rolnicy i na jakie cechy opryskiwaczy zwrócili uwagę?

Oszczędności nawet do 10 proc.

Precyzja dawkowania oraz kontrola sekcji to najważniejsze cechy opryskiwacza zdaniem pana Wiktora z pow. międzyrzeckiego. Rolnik na co dzień pracuje na areale 220 ha i stosuje opryskiwacz John Deere M732. Pan Wiktor musiał zwrócać  uwagę na kliny podczas oprysków na polu.

– Dzięki zastosowaniu tego modelu zmniejszyłem ilość zużywanych środków ochrony roślin o 8 proc., a wydatki na nawozy płynne spadły o 45 zł na hektarze. Po podsumowaniu wychodzi blisko 10 000 zł w całym gospodarstwie w skali roku – zaznacza pan Wiktor.

Model M732i w pracy wykorzystuje również pan Krzysztof z pow. radomszczańskiego, który z kolei podkreśla bardzo dobrą amortyzację osi.

– To umożliwia jazdę 40 km/h na drodze i od 10 do 12 km/h po polu. Na szczególną uwagę zasługuje również bardzo szybko działający boom-trac, który utrzymuje zadaną wysokość belki nad pryskanym łanem, dzięki czemu udało mi się zmniejszyć dawkę na rośliny o ok. 10 proc. – tłumaczy pan Krzysztof. W jego przypadku areał wynosi  150 ha.

Spore oszczędności, tym razem na poziomie 7 proc. zauważył pan Grzegorz z pow. jaworskiego, stosujący opryskiwacz M740i przy areale 200 ha. Wskazany model charakteryzuje się również powiększonym zbiornikiem do pojemności 4000 l oraz kompatybilnością z joystickiem ISOBUS, dającym możliwość sprawnego sterowania maszynami.

Funkcjonalność równie ważna

Oszczędności na środkach ochrony roślin w przypadku korzystania z nowoczesnego sprzętu to jeden z ważniejszych argumentów przy wyborze opryskiwacza, natomiast nie dla wszystkich. Przykładowo pan Sebastian z pow. legnickiego, kupując opryskiwacz przyjrzał się bliżej systemowi recyrkulacji cieczy, dzięki któremu zyskuje on precyzyjny oprysk miejsc trudno dostępnych jak kliny, czy uwrocia w nieregularnych kształtach pola. Dodatkowo stałe ciśnienie w belce opryskowej umożliwia natychmiastowy start oprysku i zawsze pełne pokrycie. W jego przypadku areał wynosi 1500 ha,

Również pan Radosław z pow. gryfińskiego ceni opryskiwacz John Deere za precyzję w pracy w mniej dostępnych miejscach.

– Bardzo wygodnym rozwiązaniem okazał się system kontroli sekcji z precyzyjnym odbiornikiem StarFire 6000. Dzięki temu system automatycznej kontroli sekcji działa dokładnie na klinach i uwrociach – tłumaczy pan Radosław, który w sumie opryskiwaczem pracuje na powierzchni 120 ha.

Opryskiwacz rolniczy jest najcześciej wykorzystywaną maszyną w całym cyklu uprawowy, dlatego inwestując  w taką maszynę, należy dokładnie sprawdzić, które opcje skutecznie zapewniają oszczędności. Zebrane dane bezpośrenio od rolników z różnych regionów Polski wyraźnie wskazują, które rozwiązania w rolniczych opryskiwaczach zaczepianych umożliwiają uzyskanie oszczędności sięgających nawet 10% zużywanych środków ochrony roślin i nawozów płynnych.

Pan Sebastian i opryskiwacz John Deere M962i

Finansowanie zakupu maszyny: podwójne oszczędności

Pan Marcin z powiatu wałbrzyskiego skorzystał z finansowania fabrycznego przy zakupie ciągnika John Deere 6170M i opryskiwacza M7321i z systemem kontroli sekcji.

Decydując się na zakup nowych maszyn rolniczych należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym ekonomiczny. Odpowiednio skrojona oferta pozwoli nie tylko zaoszczędzić w momencie nabycia sprzętu, lecz też w przyszłości, dzięki doposażeniu i stosowaniu np. rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Aspekty techniczne, eksploatacyjne, jakość, ale także zasady gwarancji sprzętu oraz oczywiście kwestie finansowe mają najczęściej wpływ na wybór maszyn rolniczych. W wielu przypadkach wiążące jest to ostatnie kryterium, więc warto na wybór konkretnej oferty spojrzeć nieco szerzej, bo może to przynieść więcej korzyści w przyszłości niż zaoszczędzone środki w momencie zakupu.

Finansowanie fabryczne: dla każdego

Kupno nowego ciągnika czy innych maszyn rolniczych za gotówkę szczególnie dla rodzinnych gospodarstw rolnych może być zadaniem trudnym lub wręcz niemożliwym do zrealizowania. Z kolei w przypadku większych gospodarstw –  może to zatrzymać na jakiś czas inne inwestycje. W jednym, jak i drugim przypadku jest to uzależnione także od czynników zewnętrznych. Dlatego też warto rozważyć zakup maszyn w finansowaniu fabrycznym.

Właśnie z tego rozwiązania skorzystał pan Marcin z powiatu wałbrzyskiego na Dolnym Śląsku, kupując ciągnik John Deere 6170M.

– Na początku wraz z rodzicami rozważaliśmy różne opcje zakupu, a finalnie zdecydowaliśmy się na zakup dzielony: połowa w gotówce, a druga połowa w kredycie fabrycznym. Możliwość rozłożenia płatności na okres trzech lat, oprocentowanie 0 proc. tylko nas utwierdziły w decyzji. Porównywaliśmy tę ofertę z propozycjami innych producentów, ale szybko się okazało, że w John Deere jest najkorzystniej – łącznie zaoszczędziliśmy około 8 000 zł. Zachęciło mnie też to, że załatwienie formalności przy wzięciu kredytu było sprawne i klarowne – tłumaczy pan Marcin.

Nie tylko ciągnik

Co ważne, finansowanie John Deere pozwala rozłożyć koszty zakupu ciągnika nawet do 9 lat, a kupując kombajn można skorzystać z oferty przedsezonowej (w niektórych przypadkach spłatę rat kapitałowo-odsetkowych można przełożyć nawet na koniec żniw 2020 roku), co pozwala utrzymywać płynność finansową gospodarstwa.

Korzystne zasady finansowania sprawiły, że pan Marcin dwa lata po zakupie ciągnika , zdecydował się na nabycie w finansowaniu fabrycznym opryskiwacza M732i oraz fabryczny system kontroli sekcji Section Control. Skąd taka decyzja?

– Kiedy byliśmy już pewni, że wybieramy John Deere, stwierdziliśmy, że od razu warto zrobić krok w stronę rolnictwa precyzyjnego. Mamy gospodarstwo na bardzo nierównym, pagórkowatym terenie. Kontrola sekcji pomaga w takim wypadku skupić się na prowadzeniu maszyny, a nie na kontroli oprysku – powiedział rolnik z Dolnego Śląska.

Rolnictwo precyzyjne wnosi pracę rolników na wyższy poziom: pozwala ograniczyć straty upraw lub straty wynikające ze zbyt dużych nasadzeń, minimalizować negatywny wpływ na środowisko czy kontrolować fizykę terenu, a dzięki temu eksploatację maszyn.

Doposażenie maszyn = dodatkowe oszczędności

Jeszcze zanim pan Marcin podjął decyzję, został zaproszony przez John Deere i dealera do fabryki w Horst, gdzie są produkowane opryskiwacze. Dzięki temu miał możliwość zapoznać sie z procesem produkcji oraz zaawansowaną technologią, która jest wykorzystywana w tych maszynach.

– Zaproponowano mi dobre warunki, wytłumaczono, jak skorzystać z finansowania. Spotkałem się też z innym rolnikiem, który już miał taki opryskiwacz. Był zadowolony ze sprzętu i to mnie ostatecznie przekonało – dodaje pan Marcin, który z nowego opryskiwacza z systemem Section Control korzystał w trakcie pracy w zakończonym właśnie sezonie.

Doposażenie maszyn przyniosło świetne efekty w postaci dodatkowych oszczędności. Otóż zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego ogranicza nakładki i omijaki, a także pozwala zwiększyć wydajność aż o 14 proc. przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu operatora. System dostępny jest dla wszystkich ciągników John Deere serii 6M i 6R/7R/8R/9R, opryskiwaczy, kombajnów i sieczkarni.

– Dzięki precyzyjnej nawigacji i kontroli sekcji na pewno udało się zaoszczędzić sporo na zużyciu środków ochrony roślin. Używanie nawigacji jest proste, zwiększa też moją wygodę. Planuję rozszerzenie nawigacji o system Auto Trac, który pozwoli na automatyczne prowadzenie maszyny za pomocą sygnału GPS, który obecnie wykorzystujemy w opryskiwaczu do kontroli sekcji opryskowych. Co dla mnie również istotne, Auto Trac można stosować w całej flocie maszyn, bez względu na markę producenta. Liczę, że to się również przełoży na dodatkową oszczędność paliwa – mówi rolnik.

Przykład pana Marcina, pokazuje, że warto zapytać swojego dealera o wszystkie opcje finansowania fabrycznego, dopasowanie systemu rat do możliwości gospodarstwa itd. – Nawet gdybym miał 100% gotówki na kolejny zakup, to i tak wybiorę finansowanie, a pieniądze przeznaczę na inne bieżące potrzeby. Ciągnik czy inna maszyna w finansowaniu po prostu zarabia na siebie – podsumowuje.

Sprawdź aktualne programy finansowania John Deere Financial.

WIĘCEJ KOMFORTU W LEPSZEJ CENIE

WIĘCEJ KOMFORTU W LEPSZEJ CENIE

Teraz 10 modeli objętych promocją

WIĘCEJ KOMFORTU W LEPSZEJ CENIE !

KROK PIERWSZY – wybierz model


KROK DRUGI – dodaj opcje

KROK TRZECI – zaoszczędź nawet 10% na wybranych opcjach

Model promocyjny 3038E

Wersja bez kabiny, przekładnia hydrostatyczna, opony rolnicze, mechanicznie amortyzowane siedzisko

SUGEROWANA CENA 59.600 zł

rata miesięczna już od 410 zł*

Model promocyjny 4049M

Wersja bez kabiny, przekładnia PowrReverser, opony rolnicze, mechanicznie amortyzowane siedzisko

SUGEROWANA CENA 81.000 zł

rata miesięczna już od 557 zł*

5.520 zł

KALKULATOR FINANSOWANIA 

Model promocyjny 5050E

Ogrzewana i wentylowana kabina, przekładnia PowrReverser 12/12, mechanicznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu otwartego, 1 para mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 95.550 zł

rata miesięczna już od 657 zł*

Model promocyjny 5075E

Klimatyzacja, przekładnia PowrReverser 12/12, pneumatycznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu otwartego, 2 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 128.280 zł

rata miesięczna już od 882 zł*

KALKULATOR FINANSOWANIA

Model promocyjny 5090M

Klimatyzacja, przekładnia PowrReverser 16/16, mechanicznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu otwartego, 2 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 173.730 zł

rata miesięczna już od 1194 zł*

2.988 zł

12.128 zł

11.915 zł

KALKULATOR FINANSOWANIA

Model promocyjny 5100R

Przekładnia CommandQuad Manual 16/16, pneumatycznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu otwartego, 2 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 210.210 zł

rata miesięczna już od 1445 zł*

20.023 zł
13.598 zł
5.072 zł
11.915 zł

40.803 zł

KALKULATOR FINANSOWY

Model promocyjny 6095MC

Klimatyzacja, przekładnia PowrQuad Plus 16/16, mechanicznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu PC (z kompensacją ciśnienia), 2 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 213.210 zł

rata miesięczna już od 1466 zł*
22.494 zł
5.960 zł
19.423 zł

Model promocyjny 6105RC

Klimatyzacja, przekladnia CommandQuad Plus 24/24, pneumatycznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu PFC (z kompensacją ciśnienia i przepływu), 2 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, ręczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 235.230 zł

rata miesięczna już od 1617 zł*
22.494 zł
3.080 zł
19.423 zł
Model promocyjny 6120M
Klimatyzacja, przekładnia CommandQuad Plus 24/24, pneumatycznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu PFC (z kompensacją ciśnienia i przepływu), 3 pary mechanicznych gniazd hydrauliki SCV, automatyczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 255.250 zł

rata miesięczna już od 1755 zł*
22.494 zł
4.537 zł
19.423 zł
40.847 zł

Model promocyjny 6130R

Podłokietnik CommandArm, wyświetlacz CommandCenter oraz klimatyzacja, przekładnia AutoPowr (IVT), amortyzowana przednia oś (TLS), pneumatycznie amortyzowane siedzisko, układ hydrauliczny typu PFC (z kompensacją ciśnienia i przepływu), 3 pary elektrycznych gniazd hydrauliki SCV, automatyczny zaczep transportowy

SUGEROWANA CENA 350.350 zł

rata miesięczna już od 2408 zł*
11.088 zł
5.216 zł
26.405 zł
32.147 zł

*Rata miesięczna kredytu netto przy założeniu okresu finansowania 9 lat z wkładem własnym 35%. Promocja obowiązuje od 01.11.2018 do 31.07.2019 lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. Szczegółowe warunki finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji ‘Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial’ dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Jeszcze więcej – gwarantowane!

John Deere rozszerza program gwarancji spalania paliwa w ciągnikach. 

Teraz program gwarancji zużycia paliwa obejmuje prace polowe i transport.

Zmienne koszty środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), ceny plonów, warunki atmosferyczne czy też wahania cen paliw, powodują, że rolnicy szukają rozwiązań i programów, które zapewnią im spokojną pracę i gwarancję stałych niskich kosztów. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą dealerzy John Deere, którzy najpierw wprowadzili, a obecnie rozszerzają program zwrotu kosztów za nadwyżkę zużycia paliwa. Co więcej, dodatkowo wypłacą premie za uzyskanie niższego spalania niż określiła fabryka.
Dotychczas niewielu producentów zdecydowało się wziąć pełną odpowiedzialność za zużycie paliwa w swoich ciągnikach, a zdecydowana większość z nich nie przedstawia szczegółowych danych. Rolnicy często szukają tych parametrów w wynikach testów przeprowadzanych przez niezależne instytuty, lecz wartości te mogą odbiegać od rzeczywistego poziomu spalania w różnych warunkach.

Rewolucyjny dla branży krok podjął John Deere, wprowadzając program „Gwarancja spalania”, w którym zwraca koszty za nadmierne zużycie oleju napędowego. To odważne i odpowiedzialne podejście ma na celu ograniczyć koszty zużycia paliwa w gospodarstwie, a jednocześnie nagrodzić dodatkową premią właściciela ciągnika John Deere za uzyskanie niższego spalania niż określiła fabryka.

Gwarancja zużycia paliwa i premia za oszczędność

Właściciele nowych ciągników John Deere po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego u dealera oraz aktywowaniu systemu JD Link, za pomocą którego monitorowany jest poziom zużycia paliwa, mają możliwość zwrotu określonych kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego.

Dotychczas program obejmował wyłącznie pracę ciągnika w  transporcie (jazda powyżej prędkości 20km/h). Teraz amerykański producent rozszerza swój program również o monitoring zużycia paliwa podczas prac w  polu. Jest to odważny i bardzo rzadko spotykany na rynku ruch, tym bardziej, że producent zdecydował się ponosić odpowiedzialność pieniężną za zużycie paliwa przekraczające ustalony przez fabrykę poziom.

Jak program będzie działał w praktyce?

 • Producent John Deere określił fabryczny poziomy zużycia oleju napędowego w poszczególnych rodzajach prac polowych oraz w transporcie dla każdej grupy ciągników: 6R (6 cyl), 7R, 8R.
 • Wszystkie wyniki zużycia oleju napędowego są rejestrowane podczas pracy przez aktywowany system JDLink w ciągnikach i zapisywane automatycznie na koncie właściciela ciągnika w centrum operacyjnym na MyJohnDeere.com
 • Dealer John Deere wspiera właściciela ciągnika w celu optymalnego ustawienia i regulacji pojazdu do różnych prac, a tym samym w kontroli zużycia oleju napędowego.
 • Jeżeli fabryczny poziom zużycia oleju napędowego zostanie przekroczony, wówczas właściciel ciągnika otrzyma kwotę, potrzebną na zakup nadwyżki.
 • Jeżeli osiągnięty przez właściciela ciągnika poziom zużycia oleju napędowego będzie niższy niż fabryczny, wówczas amerykański producent wypłaci premię dwukrotnie większą niż kwota potrzebna na zakup zaoszczędzonego oleju napędowego.

Program gwarancji spalania obejmuje nowe ciągniki serii: 6R (6-cylindrowe), 7R, 8R, zamówione i  zakupione w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019. Do każdego modelu określony został osobny poziom zużycia paliwa podczas wykonywania różnych prac. Pełne rozliczenie wysokości kwoty do wypłaty rolnikowi nastąpi po 31.10.2019.

Oferta specjalna na maszyny popokazowe firmy Vaderstad

Zapoznaj się z ofertą maszyn demo Vaderstad

Rozpoczęliśmy wyprzedaż maszyn popokazowych przeznaczonych do uprawy i siewu marki Vaderstad. Dzięki swojej wszechstronności tworzą doskonałe warunki do rozwoju roślin. Szeroka gama maszyn przeznaczonych do prac uprawowych oraz siewnych dostosowana do różnego rodzaju gleb.

Na naszym placu dostępne są maszyny przeznaczone do siewu oraz uprawy :

 • kultywator zębowy Cultus 300 o szerokości roboczej 3 m,
 • agregat wielozadaniowy TopDown 400, w którym połączono zdolność pełnego podcięcia gleby za pomocą talerzy uprawowych oraz głębokiej uprawy za pomocą sztywnych zębów,
 • Carrier 300 wyposażony w talerze agregat uprawowy ze sztywną ramą, o szerokości roboczej wynoszących 3 m,
 • ciągniony agregat uprawowy Carrier 500,o szerokości roboczej wynoszącej od 4,94 m,
 • Spirit R 300S agregat uprawowo-siewny z pneumatycznym dozowaniem nasion o szerokości roboczej wynoszącej 3 m, zastosowano w nim najnowsze rozwiązania techniczne z większych modeli, dzięki którym zapewnia precyzję uprawy i siewu
 • agregat uprawowo-siewny Spirit 600S z pneumatycznym dozowaniem nasion o szerokości roboczej wynoszącej 6 m.

Niezależnie czy jest to uprawa głęboka, przygotowanie łoża siewnego czy siew, maszyny Vaderstad zapewnią Ci doskonałe wschody oraz zwiększenie plonów. Rozwiązanie idealne dla rolników ceniących sobie świetne wyniki uprawy, wysoką wydajność i wytrzymałość sprzętu.

https://www.facebook.com/pg/PolbotoAgri/photos/?tab=album&album_id=721185771547833

 

 

Oferta promocyjna na siewniki VITASEM 302A i VITASEM 302 ADD

Od 1 września   Pottinger  rozpoczął akcję promocyjną na siewniki VITASEM 302A i VITASEM 302ADD.

Możesz zaoszczędzić nawet do 5.500 zł netto!

Oferta będzie obowiązywała do wyczerpania zapasu

O szczegóły zapytaj naszego przedstawiciela: 601 668 863 lub napisz: info@polboto.com

Zapewnij sobie równomierne wschody

Siewniki VITASEM A/ADD sprawdzają się w każdych warunkach pracy. Można je szybko i łatwo łączyć ze sprzętem współpracującym. Podczas pracy na polu siewnik zawsze opiera się bezpośrednio na wale, co pozwala na swobodny ruch brony talerzowej. Zbiornik na ziarno znajduje się blisko kozła zawieszenia, przez co punkt ciężkości jest z przodu i przednia oś ciągnika nie jest tak mocno obciążona. Półzawieszony na bronie wirnikowej lub kompaktowej siewnik ma punkt ciężkości mocno przesunięty w przód. Dodatkowy ciężar siewnika oparty na urządzeniu towarzyszącym zapewnia optymalne zagęszczenie gleby w warstwie wysiewu

Prosta obsługa

Próba kręcona odbywa się przy pomocy korby umiejscowionej z lewej strony siewnika i sterownika Compass, który umożliwia zmianę skali przekładni  po podaniu liczby wykręconych obrotów. Sterownik oferuje także funkcję sygnalizacji dźwiękowej na 5 obrotów przed zakończeniem operacji.

Załadunek zboża ułatwia wygodny pomost, a kąt otwarcia pokrywy wynoszący 105° pozwala na bezproblemowe napełnienie 1000-litrowego zbiornika materiałem z big bagów. Duży kąt otwarcia dna siewnika daje natomiast możliwość szybkiego i łatwego opróżnienia systemu dozowania z pozostałego po sianiu materiału.

Precyzja systemu dozowania i doprowadzenia nasion

Bezpośrednim czynnikiem decydującym o wydajności i jakości plonu jest optymalne rozłożenie ziarna. Siewniki VITASEM wyposażone w precyzyjny system prowadzenia redlic niezależnie od rodzaju gleby gwarantują najlepsze rozłożenie ziarna.

Podwójne redlice talerzowe

VITASEM w wersji ADD jest wyposażony w wielkowymiarowe podwójne redlice talerzowe DUALDISC, które tną resztki roślinne i formują równomierny, czysty rowek wysiewu. Co istotne, resztki pożniwne nie są wciskane w ziemię. Tzw. krok redlicy wynosi tu 250 mm, dzięki czemu prześwit jest większy i nie dochodzi do zatorów, nawet przy dużej ilości masy organicznej. Średnica redlicy talerzowej wynosi 350 mm.

⇒     Szczegóły techniczne

⇒     www.poettinger.pl

 

 

Korzyści z finansowania zakupu nowej maszyny

Myślisz o zakupie nowej maszyny i modernizacji gospodarstwa, ale powstrzymuje Cię brak gotówki lub skutki tegorocznej suszy? Przeczytaj historię pana Kazimierza z miejscowości Huta, który na Agro Show 2017 r. zdecydował się na kredyt fabryczny John Deere i dzięki temu, bez odkładania „do skarpety” już od tej wiosny korzysta z nowego ciągnika 6250R.

https://www.deere.pl/pl/o-firmie/aktualno%C5%9Bci-i-media-info/informacje-prasowe/2018/wrzesie%C5%84/finansowanie-zakupu-nowej-maszyny.html

Pan Kazimierz Robak z m. Huta skorzystał z finansowania fabrycznego John Deere i kupił nowy ciagnik 6250R. Na zdjęciu z doradczynią Credit Agricole Katarzyną Górecką.

Kosiarki John Deere w ofercie 10 rat 0%

Koniec sezonu ogródkowego? Jeszcze nie u nas!

W ofercie 10 rat 0% możesz kupić kosiarki John Deere serii X100, X300 i X500. Wszystkie modele łączy kilka wyraźnych korzyści:

• wyjątkowa jakość koszenia

• gwarancja wielu lat bezproblemowej pracy

• do 4 lat ochrony gwarancyjnej

• niezwykle prosta obsługa

• komfortowe dla użytkownika

Sprawdź szczegóły: https://polboto.com/kosiarki-samojezdne/

Kupując kosiarkę u nas, możesz liczyć na minimum formalności:

– 15 minut w punkcie sprzedaży

– uproszczony sposób zawierania transakcji

– przy pomocy kodu SMS

–  kredyt możesz otrzymać tylko na podstawie dokumentu tożsamości, bez zaświadczenia o dochodach, co więcej:

– kupując dodatkowy osprzęt, możesz wykorzystać swoją nową kosiarkę samojezdną przez cały rok: zimą może służyć jako pług śnieżny lub odśnieżarka, jesienią i wczesną wiosną może być razem z dodatkową przyczepką pojazdem transportowym do ogrodowych porządków.

Aby sprawdzić możliwości finansowania kosiarek John Deere, odwiedź nas lub skontaktuj się z naszym

Specjalistą ds. Terenów Zielonych: 603 052 565, m.hoza@polboto.com

Warto podjąć decyzję już teraz – oferta obowiązuje do 31 października 2018 r.