* Cena bez VAT. Obejmuje tylko podstawową instalację ATU300. Ponadto zaleca się zawarcie umowy na usługi FarmSight, aby uzyskać najnowsze aktualizacje systemu i szkolenia. Tylko u dealerów John Deere biorących udział w promocji – od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Zapytaj nas o więcej szczegółów.