Każda praca jest dobra,
o ile jest dobrze wykonywana.

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią.

Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.

Musisz zawsze wierzyć w to co robisz…

Musisz to kochać…

Dopiero wtedy będziesz mógł żyć szczęśliwie.

 • W życiu jest coś więcej do zro­bienia niż tyl­ko zwiększać je­go tempo.

  ~Mahatma Gandhi
 • Naj­trud­niej­sze w dys­kusji nie jest to, by bro­nić ja­kiejś opi­nii, ale by ją mieć. 

  ~Éric-Emmanuel Schmitt
 • Trze­ba zaw­sze zap­rzęgać swój pług do ja­kiejś gwiazdy. 

  ~Ralph Waldo Emerson
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria